Д-р Костадин Зарков- Хирург, гр. София

София
  • 133 показвания

Д-р Костадин Зарков- Хирург, гр. София

София
  • 133 показвания

Информация за Д-р Костадин Зарков- Хирург, гр. София

Д-р Костадин Зарков е завършил Медицинския университет в София (1983г.)


Придобил  специалност по хирургия (1988)  


Работил като хирург в Районна болница - Берковица (1983-1986)


Хирург в V МБАЛ София (1986-1995)


Началник на Първа Хирургия в V МБАЛ София от 1995 г.


С квалификация по медицински мениджмънт; специализация по лапароскопска хирургия; правоспособност за извършване на горна и долна Ендоскопия;специализация по лечение на хемороиди с HAL Doppler  апартура (Виена -2005).    


Многократен носител на награди от Български лекарски съюз и призове  от годишното национална анкета на „24 часа“: „ Лекарите, на които вярваме“Хирургични способности и интереси


С голям опит в лечението и операциите на рак на дебелото черво и ректума. Извършва около сто дебелочревни операции ежегодно. С принос към оперативната техника и  доказани  способности при извършване на сфинктерозапазващи (анус-запазващите) операции.


С най-голям опит в България  в тазовите екзентерации - операциите за отстраняване на големи напреднали разпространени тумори в малкия таз, обхващащи няколко органа от различни системи.  Тези операции той разработва от 1997 г. , а са в рутинната му практика от   2001 г. насам.  Ежегодно извършва около 50 – 60 тазови екзентерации.. Търсен е от болни с такива тумори от цялата страна и чужбина, като повечето от тях са преживели една или две неуспешни операции на други места.  Добрите му резултати са отразени в монографична книга, излязла от печат през октомври 2017 г.Специалист в свръхрадикални операции при рак на стомаха.  Със значителен принос във възстановителна пластична техника за заместване на стомаха след отстраняване.  Извършва  около 30 гастректомии  годишно.


През 2005 г. въвежда за пръв път в България новата и в световен  мащаб  нетравмираща техника за лечение на хемороиди - HAL Doppler.  Тя се извършва със специалната апаратура A.M.I. HAL Doppler на около 150 пациенти годишно . Д-р Зарков обучава  хирурзи от други болници да извършват HAL Doppler  операции, като междувременно самият той е извършил  над 1000.


Извършва дисекции на лимфни възли – параортални, паракавални, по хода на големите съдове в малкия таз и бедрените съдове.


Оперира рак на гърдата, като въвежда в успешно в практиката  и радикална лимфна дисекция.


Извършва радикални операции за отстраняване на рак в панкреаса.


В ръководената от д-р Зарков клиника ежегодно се извършват около 1000-1200 операции, като тези с голяма и много голяма сложност са повече от половината.


 


Месторабота: Началник на 1-ва Хирургия в V-та МБАЛ,София,бул."ген.Николай Г.Столетов" 67-А


Тел: 02/9268-273,185,235


GSM-0894 009 028

Квалификации