Д-р Кръстьо Павлов

  • 200 показвания

Д-р Кръстьо Павлов

  • 200 показвания

Информация за Д-р Кръстьо Павлов
Проф. Кръстьо Павлов извършва лечение на диабет с най-новите лекарствени продукти.

  • Проф. Кръсрьо Павлов  е основател и пръв ръководителна Клиника по Ендокринология на Медицински Университет гр.Пловдив.

  •  Има над 200 публикации в областта на захарния диабет и други ендокринни и сърдечни заболявания.

  • Преподавал пълния курс на студентите медици и стоматолози.

  • Проф. Павлов участва в написването на учебници за студенти и специализанти в медицинските науки.

  • Основава и  ръководител над 20 години Асоциация Диабет. В нея се обучават над 500 болни от захарен диабет.

  • Участва в наши и международни конгреси.

  • Член е на международната диабетна асоциация.