Доц. Лаура Андреева - специалист по дентална медицина град София

  • 467 показвания

Доц. Лаура Андреева - специалист по дентална медицина град София

  • 467 показвания

Информация за Доц. Лаура Андреева - специалист по дентална медицина град София

Проф. Д-р Лаура Андреева е завършила Факултета по Дентална Медицина – София през 1983 с отличие. Има специалности по:


• социална медицина и организация на здравеопазването (1990 г.)
• ортодонтия (1992 г.)
• обща дентална медицина (2005 г.)


Дългосрочна специализация е провела в Кралския Университет на Лиеж – Белгия през 1996 год.
През 2003 год. защитава докторска работа на тема „ Показания за лечение на отделната зъбна дъга в ранно смесено съзъбие”.
През 2005 става доцент по ортодонтия във Факултета по Дентална Медицина, където е и преподавател.
Доц. Лаура Андреева е президент на Българското Ортодонтско Общество, президент на българския филиал на Академията Пиер Фошар, член на Световната и на Европейската Ортодонтска Асоциация


Нашият екип има за цел да предостави на всеки пациент възможно най-ефективното, качествено и индивидуализирано ортодонтско лечение. Квалифицираният персонал и приятната атмосфера на нашия кабинет ще Ви даде нужната сигурност в успеха по пътя към хубавата усмивка и здравето на цялата уста.


Услуги
1. Ранно лечение

 


1. Кога е най-подходящото време да се започне ортодонтско лечение?


Ортодонтското лечение може да бъде проведено на всяка възраст, но съществува оптимално време за неговата резултатност. Добре избраното време за начало на ортодонтското лечение осигурява най-добрите резултати за най-малко време и при най-нисък разход. Първата среща с ортодонт трябва да се направи при първия признак на ортодонтски проблем или не по-късно от 7 годишна възраст. На тази ранна възраст може още да не се налага лечение, но се преценява най-подходящото време за началото му.


2. Какви са предимствата на ранното лечение?


Ранното откриване на ортодонтски проблеми позволява по-добри условия за ефективно лечение, направлявайки растежа и развитието на структурите в лицево-челюстната област и избягване на проблеми в по-късна възраст. Когато не се налага непосредственна ортодонтска намеса, ортодонтът следи развитието на деформацията, за да започне лечение в най-подходящия момент.


3. Имате ли нужда от ортодонтско лечение?


Ортодонтското лечение не се налага само за постига на атрактивна усмивка, но и за лекуване на неправилна захапка при зъби в неправилна позиция или неправилно положението на челюстите. Ако това не се коригира, настъпват тежки последствия за функциите и структурите на дъвкателния апарат. Така целта на ортодонтията е предотвратяване на различни усложнения от неправилната захапка – кариес, преждевременно износване на зъбите, пародонтални заболявания, смущения в говора, дишането и гълтането, лицеви асиметрии.


2. Ортодонтия за възрастни 

Ортодонтското лечение не е само за деца. Неправилно подредениете зъби могат да се коригират на всяка възраст при здрави венци и поддържаща кост. Хубавата усмивка може да се постигне и във възраст, различна от детската. След ортодонтска корекция на зъбите се подобряват условията за:


  • лечение на пародонтални заболявания;

  • заболяванията на долночелюстната става;

  • зъбната абразия;

  • постига се по-добро зъбопротезиране.


Прилагат се естетични брекети, които не смущават външния вид и самочувствието.


3. Първа консултация 

Първа консултация и протокол на срещите Първата консултация при нас е ориентировъчен клиничен преглед, при които специалистът се ориентира за наличната деформация, прави подробен клиничен оглед и назначава различни рентгенови снимки.

На втората визита се взимат отпечатъци и се правят фотоснимки. Всички материали се изследват за установяване на окончателната диагнозата.


Третата визита представлява разговор, на който ортодонтът представя пред пациента и/или неговите родители диагнозата, плана на лечение, апаратурата, прогнозата за изхода от лечението и евентуалните срокове на лечение. Тогава пациентът може да зададе всичките си въпроси и да вземе решение за лечение. Обсъжда се финансовият план.


По-нататък се записва час, на който фактически започва лечението – поставяне на апаратурата (подвижна или фиксирана).