Д-р Марияна Христова д.м Ендокринолог, град Варна

Варна
  • 280 показвания

Д-р Марияна Христова д.м Ендокринолог, град Варна

Варна
  • 280 показвания

Информация за Д-р Марияна Христова д.м Ендокринолог, град Варна

Д-р Христова завършва Висше медицинско образование през 1982г. в Медицински университет гр.Варна.

Придобива специалност Вътрешни болести през 1989г. в Медицинска академия гр.Варна и започва проучването по Хипоталамичен метаболитен синдром. 
През 1995г. - специалност Ендокринология и болести на обмяната във ВМИ гр.София. 
През 1999г. – регистрация на докторантура към Медицински университет гр.Варна. 
През 2004г. – защитава дисертация за научна степен „Доктор“ по Ендокринология на тема „Хипоталамичен метаболитен синдром“.

От 1989г. до 2000г. работи като специалист Вътрешни болести и Ендокринолог в Общинска болница кв.Аспарухово – гр.Варна. 
От 2000г.- Ендокринолог в ЕТ“АИПСМП Медицински център кв.Аспарухово“.

Квалификации