Кабинет "Гещалт психотерапия" - Маруся Берон град София

marusq-beron
 • 327 показвания

Кабинет "Гещалт психотерапия" - Маруся Берон град София

marusq-beron
 • 327 показвания

Информация за Кабинет "Гещалт психотерапия" - Маруся Берон град София

Завършила съм четиригодишно обучение за гещалт терапевт към Българския институт по гещалт терапия, което се провежда по стандартите на Европейската асоциация по гещалт терапия  и курс по „Психопатология“ към Софийски университет „Св. Кл. Охридски“.  Магистър съм по „Философия на съзнанието и езика“ и „Българска филология“. 


Като гещалт терапевт мога да ви бъда полезна при:
 • Депресия,

 • Тревожност,

 • Социална фобия,

 • Екзистенциални кризи,

 • Проблеми със самочувствието и себеоценката,

 • Прекалена самокритичност и перфекционизъм,

 • Травма от изоставяне/отхвърляне,

 • Травми от преживяно насилие,

 • Травма от загуба на близък,

 • Проблеми в професионалната реализация,

 • Проблеми между родители и деца,

 • Проблеми в двойката (брачни/интимни партньори),

 • Проблеми със самоконтрола,

 • Зависимости,

 • Етикетиране,

 • и други.


Гещалт психотерапия
 • Терапевтична сесия - 50 минути


  40,00 лв.


 • Консултация по конкретен проблем - 75 минути


  55,00 лв.