Д-Р МЕЛАНИЯ МИХАЙЛОВА РАДИОНОВА - специалист Нервни болести

София
  • 792 показвания

Д-Р МЕЛАНИЯ МИХАЙЛОВА РАДИОНОВА - специалист Нервни болести

София
  • 792 показвания

Информация за Д-Р МЕЛАНИЯ МИХАЙЛОВА РАДИОНОВА - специалист Нервни болести

Дoцент  д-р Мелания Радионова е завършила Медицинския  университет в София, има призната специалност „ нервни болести” и  квалификации по епилептология, електроенцефалография, мозъчна картография, евокирани потенциали и транскраниална магнитна стимулация.


 Специализирала е клинична неврофизиология във Виена – Австрия и епилептология в  Сан Серволо – Италия.


Има призната правоспособност  и е член на Лекарската камера  в Германия. Работила е като лекар-специлист  в  Център по епилепсия „ Вайсенау”-  Германия.


Понастоящем работи в :
*
МБАЛ „Александровска” - Клиника по неврология, бул. „ Г. Софийски”1  *Неврологичен център , ул. „ Ив. Багрянов” 19-а.


Доц. Радионова провежда :
* неврологични прегледи и консултации
* ЕЕГ изследвания, ЕЕГ картография, Видео-ЕЕГ , изследване на сън
* транскраниална магнитна стимулация - ТМС


 


Електроенцефалографията  -  ЕЕГ досега е единственият безвреден метод, който характеризира функционалното състояние на мозъка. ЕЕГ може да регистрира промени в мозъчната активност, които да подпомогнат диагностиката на различни заболявания. ЕЕГ дава ценна информация и задължително се изследва при:   – епилепсия;  – други припадъчни нарушения;  – тумори на мозъка;  – травми на главата; – енцефалопатии; – възпаление на мозъка; – мозъчен инсулт; -нарушения на съня; – паметови нарушения. ЕЕГ изследването е  напълно безопасно и безболезнено. По време на ЕЕГ изследването няма никакви външни въздействия


Видео ЕЕГ : едновременно се регистрират поведение мозъчна функция; има първостепенно значение   при определяне вида на припадъците. Това е едонственият метод , който сигурно разграничава  епилептинчи от неепилетични пристъпи.


Мозъчна картография : компютърна обработка и анализ на ЕЕГ, като резултатите се представят като карта на мозъчна активност. Разкрива промени, които не могат да се видят при обикновен зрителен анализ.


Репетативната транскраниална магнитна стимулация - ТМС  е неинвазивен лесно поносим метод на лечние , при който се стимулират   определени области  на мозъка  за  преодоляване на различни нарушения във функционирането им. Този метод предоставя нови възможности за лечение на редица  психични и неврологчини заболявания,при които лечението с лекарства не дава резултат или е съпроводено със странични действия. Доказано повлиява  депресии,  невропатна болка, невралгии,  мигрена и други видове главоболие, деменции,  инсулти, травми, множествена склероза, паркинсонова болест, шум в ушите


 


Повлияването на депресията  е една от първите и  утвърдени  области на приложение на ТМС. С рТМС се цели да се повлияe активността на определени области на мозъка, засегнати при депресия. РТМС има способността избирателно да  модулира или променя активността на малки области от мозъка.
При лечение с  рТМС трайно повлияване се наблюдава при 40-60% от терапевтично резистентните болни с депресия (болни при които  лечението с антидепресанти е било без резултат). Този метод на лечение се използва широко в много държави в Европа, Канада, Австралия и др. От 2008 г  рТМС е утвърден от ФДА в САЩ метод за лечение и се препоръчва още след  първото неуспешно лечение с медикамент. Един курс на рТМС лечение при депресия включва 20 до 30 терапеврични сесии  в няколко последователни седмици.


 


 Контакт: 0887232440


02/9686090
0887400459


Адрес- Георги Софийски №1 , Александровска болница

 

 


 Квалификации