Д-р Петко Карагьозов Гастроентеролог град София

  • 154 показвания

Д-р Петко Карагьозов Гастроентеролог град София

  • 154 показвания

Информация за Д-р Петко Карагьозов Гастроентеролог град София

Специализации и курсове: 2013 г. – специализация по гастроентерология в болница „Шонан Камакура“, Канагава, Япония 2014 г. – специализация в болница „Елизабетинен“, Линц, Австрия, Отделение по интердисциплинарна ендоскопия на тема „Ехоендоскопия и ендоскопски методи на лечение при хроничен панкреатит“ като стипендиант на Европейското дружество по гастроинтестинална ендоскопия. курсове по гастроентерология и терапевтична ендоскопия в Германия, Чехия, Холандия и Италия

Д-р Петко Карагьозов е специалист по гастроентерология.


В момента работи  в Клиниката по гастроентерология и пулмология, началник – направление „Интервенционална гастроентерология“, на „Токуда Болница-София“


Завършил е медицина през 2004 г. в Медицински университет гр. София.


През периода февруари 2005 – август 2011 специализира и работи в Клиниката по гастроентерология и хепатология на ВМА гр. София под ръководството на проф. Крум Кацаров и доц. Димитър Таков.


През декември 2012 г. придобива специалност по гастроентерология.


Членства:
  • Европейското дружество по гастроинтестинална ендоскопия (ESGE),

  • Европейското дружество по медицинска онкология (ESMO),

  • Българското научно дружество по гастроентерология.


От 01.09.2011 г. е част от екипа на Токуда Болница София, а от 01.02.2015 г. завежда направление „Интервенционална гастроентерология“ към Втора клиника по вътрешни болести.


Извършва рутинно горна, долна ендоскопия, ендоскопска ретроградна холангиопанкреатография, всички свързани с тях терапевтични процедури, както и перкутанни интервенции под ултразвуков и рентгенов контрол.


Интересите му са в областта на интервенционалното лечение на болестите на панкреаса и билиарната система.


Има 11 публикации, две от тях – в списание с импакт фактор 2.


Изнасял е лекции в рамките на 4 научни форума, участвал е и в една демонстрация на живо.

Квалификации