Проф. Станка Маркова - Сексолог град София

  • 436 показвания

Проф. Станка Маркова - Сексолог град София

  • 436 показвания

Информация за Проф. Станка Маркова - Сексолог град София

Сексолог София

Проф. Станка Маркова е сексолог в София и дава консултации по сексуални проблеми, сексуално общуване, сексуално поведение и социалните последици от него. Проф. Маркова е съдебен експерт в първото за България съдебно дело, с което се дава разрешение за юридическа смяна на пола.

Професионално развитие

Завършва средно професионално образование със специалност „Медицинска сестра“. Висше образование по медицина придобива във ВМИ – София. Работи по разпределение като селски лекар, а след това като аспирант и асистент във ВМИ – София. Завежда катедра в Медицинския факултет на Тракийски университет - Стара Загора. В Стара Загора разкрива и втория за страната консултативен кабинет по сексуално здраве и семейно планиране. От 1995 г. е първият в България професор по управление на здравните грижи и е завеждащ на едноименната катедра в Медицински университет – София.

През 2003 г. проф. Маркова инциира обединяването на съществуващите тогава неправителствени организации на професионалистите, осигуряващи здравни грижи в една обща организация – Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи (БАПЗГ) и става неин първи председател. В настоящия момент тя е почетен председател на БАПЗГ и главен редактор на списание „Здравни грижи“ и бюлетин „Здравни грижи“.

Научните дирения на проф. Маркова са насочени предимно към сексуалното поведение и неговите отражения върху здравето и качеството на живот; проблемите на общуването и факторите за постигане на удовлетворителен сексуален живот. Тя е изтъкнат лектор по темите, свързани със здравословен и удовлетворяваш сексуален живот, сексуална идентификация на индивида, значение на секса за здравето на семейството и качество на живота, рискови фактори за сексуални девиации още при зачеването на плода и много други.

Специализирала е сексуално здраве и семейно планиране в Полша, Великобритания, Холандия и Белгия.

Възможностите за консултации с проф. Маркова са както чрез посещение в кабинет, така и чрез Skype.

Консултациите чрез Skype се заплащат в системата PayPal!