Психолог Яна Христова Кабинет за психологически консултации - Стара Загора

Стара Загора
 • 879 показвания

Психолог Яна Христова Кабинет за психологически консултации - Стара Загора

Стара Загора
 • 879 показвания

Информация за Психолог Яна Христова Кабинет за психологически консултации - Стара Загора

Аз съм Яна Христова и работя като психолог в гр. Стара Загора.Завършила съм психология във Великотърновски университет „ Св. Св. Кирил и Методий, Специалност ”Психология на личността” като магистър.


Специализирала съм в ПИСЕЛ Системен подход във фамилната терапия като консултант при работа със семейства. Притежавам Следдипломна квалификация по хуманистична и екзистенциална психотерапия към Медицински университет – гр. София, Институт по хуманистична и екзистенциалнапсихолгия- Рим, за Психотерапевт по хуманистична и екзистенциална психотерапия.Преминала съм въвеждащи обучения по ТА, арттерапия, когнитивно-поведенческа терапия.


Завършила съм обучение за кризисни интервенции. Обучавана съм в методи за работа с жертви преживели насилие. Имам дългогодишен опит в индивидуалното и групово консултиране, психологическото консултиране на семейства и деца.


Вече 18 години практикувам и се развивам в тази област. Към момента продължавам да надграждам своя личен и професионален опит. Работя  като кризисен психолог, член на Националната мобилна група за психологическа подкрепа към МОН. Извършвам групови и индивидуални кризисни интервенции.


Психолог съм в Държавна психиатрична болница „ Д-р Г. Кисьов“ гр. Раднево. Там имам възможност да работя индивидуално и в групи с хора страдащи от различни психични заболявания и зависимости. От много години се занимавам с частна практика като психолог и фамилен консултант.


 ПРЕДЛАГАМ  ПСИХОЛОГИЧЕСКИ  КОНСУЛТАЦИИ ЗА:
 • Житейски кризи и стрес;

 • Депресия, тревожни състояния, безсъние, паническо разстройство;

 • Консултации за взаимоотношенията в двойката;

 • Предбрачни и брачни консултации;

 • Семейства;

 • Поведенчески проблеми при деца;

 • Осиновители;

 • Развод и раздели;

 • Загуба на близък;

 • Кризисни интервенции;


Проблеми с алкохол, наркотици и хазарт.


Организирам и водя семинари и тренинги за ефективно родителство, за по-пълноценно общуване между партньорите в двойката, както и на разнообразни теми, свързани с личностното израстване на хората. Част от професионалната ми дейност са провеждането на антистрес програми и специализирани тренинги за жени. Психологическа работа с приемни семейства, кандидат осиновители и осиновители.


Опит като водещ на терапевтични групи за:
 • Личностно израстване и личен опит;

 • Жени преживели насилие;

 • Родители на деца зависими от наркотици;

 • Зависими;

 • Пациенти с психични заболявания;

 • Водещ на групи за дебрифинг и кризисни интервенции.

 • Професионален опит като обучител:


на специалисти в модули за лидерство, умения за работа в екип, комуникационни умения, управление на стрес и превенция на професионалното прегаряне;


в специализирани тренинги за повишаване капацитета на училищните психолози и педагогически съветници – Министерство на образованието и науката;


в специализирани модули за обучение по приемна грижа за професионалисти (социални работници, психолози и педагози);


на учители, училищни психолози и специалисти работещи по превенция на зависимости към ПАВ.


Работя като независим експерт в сферата на психологията и социалните услуги.


 


Квалификации