Д-р Яна Кацарова - Психолог и психотерапевт, град София

  • 248 показвания

Д-р Яна Кацарова - Психолог и психотерапевт, град София

  • 248 показвания

Информация за Д-р Яна Кацарова - Психолог и психотерапевт, град София

Д-р Яна Кацарова - Психоаналитичен психотерапевт.


Предоставя психологическо консултиране и психотерапия за хора, които:
• преживяват труден момент;
• имат трудности в отношенията с околните;
• наскоро са им се случили значими житейски събития;
• преживели са загуба на близък човек;
• преживели са събитие, което преобръща живота им;
• имат нужда от място, където да помислят как да преодолеят свои трудности и да променят живота си.


Изледвания и публикации
• “Индивидуален план от грижи (ИПГ) за пациенти с тежка психична болест (ръководство за водещи на случаи)” (заедно с д-р Владимир Сотиров и Димитър Германов) – Бюлетин на Българска психиатрична асоциация; брой 3/4, 2002.
• “Прилагането на програми за психосоциална рехабилитация в Български контекст” (заедно с д-р Владимир Сотиров, д-р Ирина Лазарова, Ваня Величкова и Димитър Германов) – Бюлетин на Българска психиатрична асоциация; брой 3/4, 2004.
• “Кризисни състояния и кризисни интервенции в психиатричната практика” (заедно с д-р Владимир Сотиров и Димитър Германов) – “Психиатрия”, Издателска къща “Стено”, 1 / 2004.
• “Технологии за обезпечаване на интегрирането на хора с хронично психично заболяване на конкурентния пазар на труда в контекста на съвременното разбиране за същността и ролята на програмите за психосоциална рехабилитация” (заедно с Димитър Германов и Петър Карагинев) – Бюлетин на Българска психиатрична асоциация; брой 2 / 2004.
• Poster presentation at European Conference “Recovery and Reform: Psychosocial Rehabilitation and Community Care”, Prague, Czech Republic, June 2nd - 4th 2005: “Transitional Employment Program: the Bulgarian Solution”; Y. D. Kazarova, P. S. Karaginev, R. H. Uzunova, V. S. Velichkova and D. A. Germanov.


• „Оценка на себестойността и ефективността на психично здравните грижи в България” –Списание „Социална медицина” ; брой 1/2013г.


Члeнcтвa
• Българско психоаналитично общество (БΠО)
• Бългapcĸa acoциaция пo пcиxoтepaпия (БAΠ)
• Бългapcĸa Acoциaция нa coциaлнитe paбoтници (БACP)
• Cдpyжeниe Oбщecтвo Aдaптaция
• Cдpyжeниe зa paзвитиe нa пcиxocoциaлнaтa pexaбилитaция в Бългapия
• Cдpyжeниe Дeцa нa вpeмeтoPaзpaбoтвaнe и пpeпoдaвaнe нa програми в следните професионални направления
• Психиатрия в общността. Психично здраве, за хора със затруднения в социалното функциониране поради наличие на хронично психично разстройство.
Разработване и преподаване на учебни програми в областта на психичното здраве, свързани с промоция на психично здраве и развиване на специализирани програми от грижи в общността.


• Домашно насилие. Психично здраве за хора, жертви на насилие и трафик и техните семейства.