Доц. д-р Радослав Радев, д.м. град София

  • 531 показвания

Доц. д-р Радослав Радев, д.м. град София

  • 531 показвания

Информация за Доц. д-р Радослав Радев, д.м. град София

Доц. д-р Радослав Радев Радев д.м. е български лекар-фармаколог. Завършил е хуманна медицина през 1968 г. във ВМИ – София. През 1977 г. е защитил докторска дисертация на тема „Фармакологично повлияване на емоционално-поведенческите реакции в опитни животни“. От 1984 г. е доцент по фармакология. Има допълнителни специализации по фитотерапия и хомеопатия. Основните му научни и клинични интереси са в областта на невро- и психофармакологията.


Доц. д-р Радев е дългогодишен преподавател по фармакология, клинична фармакология и хомеопатия в Медицински факултет при Тракийски университет Стара Загора и Медицинските колежи в Бургас и Хасково.


Автор и съавтор е на учебници и ръководства по фармакология за студенти по медицина и специалисти по здравни грижи. Има над 70 публикации в нашия и чуждестранния печат.


Доц. Радев работи в Кабинет по обща и алтернативна медицина „Феникс“ където развива следните терапевтични направления:
  • неоперативно лечение със стволови клетки на множествена склероза, болест на Паркинсон, Алцхаймер, ЛАС-синдром и др.;

  • лечение на автоимунни заболявания с прилагане на имуномодулатори, биостимуланти, специални хранителни добавки;

  • медикаментозно стимулиране на деца и юноши от аутистичния спектър, умствена изостаналост, хиперактивност и дефицит на вниманието и др.;

  • хомеопатично лечение на терена, фитотерапия на храносмилателната, уро-гениталната и други системи;

  • програми за разделно хранене, контрол на теглото, зависимости от алкохол и никотин.