Режина Джераси - Вътрешни болести град София, Нефролог град София София

  • 337 показвания

Режина Джераси - Вътрешни болести град София, Нефролог град София София

  • 337 показвания

Информация за Режина Джераси - Вътрешни болести град София, Нефролог град София София

1972 г. – Медицинско образование – ВМИ София 1973 – 1975 г. ординатор и участъков терапевт – Окр. болница гр. Кюстендил. 1975 – 1978 г. специализaция вътрешни болести в Институт по вътрешни болести в МА София. 1996 г. – докторска степен по медицина на тема Ехографски критерии за диагноза и динамично проследяване на болни с Остър пиелонефрит и дифузни бъбречни заболявания. 1997 г. до сега – доцент по нефрология в Клиника по нефрология, МБАЛ Александровска

СПЕЦИАЛИСТ ПО ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ, НЕФРОЛОГИЯ, АБДОМИНАЛНА КОНВЕНЦИОНАЛНА И ДОПЛЕР ЕХОГРАФИЯ


Завършва медицина през 1972 г. във ВМИ - София с отличен успех. Специалист по вътрешни болести (1978 г.) и нефрология (1986 г.). През 1978-1979 работи като асистент в Клиника по гастроентерология, ИВБ, а от 1980 г. До 2017г в Клиника по нефрология, Катедра вътрешни болести в УМБАЛ „Александровска”. От 1996 г. е „доктор” по медицина”. От 1997 г.  До февруари месец 2017 е  доцент по нефрология в Клиника по нефрология, УМБАЛ „Александровска”. Има богат клиничен опит като специалист по вътрешни болести и нефрология, абдоминална ехография на коремни органи и на повърхностни структури, Доплер ехография, Контраст усилена ехография в нефрологията . До пенсионирането си през февруари 2017г е участвала  в обучението на  лекари за придобиване на специалности по вътрешни болести и нефрология, както и за придобиване на правоспособност за извършване на Абдоминална и Доплер ехография


Има много публикации у нас и в чужбина и  участия в написването на книги и учебници  в областта на вътрешните болести, нефрологията, ултразвуковата диагностика.


Членува в Научно дружество по нефрология, БАУМ, Европейската асоциация по нефрология диализа и трансплантация, Европейската асоциация по Ултразвук в медицината и биологията


Участва в редакционните колегии на Уронет, Диагностичен и терапевтичен Ултразвук, НДТ, Актуална нефрология


GSM  0887380519


e-mail: reginadj@abv.bg


Практикува в:


МЦ „НИМИМЕД” , София, бул. Монтевидео, бл.521. вх Д, Овча купел 1


GSM 0898497124,


 

БОЛНИЦА „ВИТА”, София, Драговица 9      GSM 0888991003


 

 

 

Доц. д-р Режина Джераси e участвала в написването на един ученбик по абдоминална ехография, има още 28 участия в монографии и учебници, 103 статии в български списания, 18 – в международни списания. 63 участия в международни нефрологични и ехографски конгреси, 74 участия в български нефрологични форуми и такива в областта на сонографията.


От 1980 г. участва в публикации и изнася лекции, посветени на диагностиката и лечението на хроничните гломерулонефрити, ХБН в предиализен стадий, анемичен синдром, метаболитен синдром, диабетна нефропатия, артериална хипертония, дисметаболитни нефропатии. От 2002 г. заедно с екип от уролози, образни диагностици и нефролози, започва успешно лечение на ретроперитонеалната фиброза с много добри резултати при 20 пациенти, постигнали клинична ремисия.
  • Диабетна невропатия

  • Метаболитни заболявания на бъбреците

  • Бъбречна недостатъчност

  • Инфекции на пикочните пътища

  • Артериална хипертония

  • Бъбречна амилоидоза

  • Наследствени и вродени заболявания на пикочните пътища и бъбреците