Д-Р ВЕНЕТА КЕМИЛСКА Сексолог терапевт град София

  • 260 показвания

Д-Р ВЕНЕТА КЕМИЛСКА Сексолог терапевт град София

  • 260 показвания

Информация за Д-Р ВЕНЕТА КЕМИЛСКА Сексолог терапевт град София

Д-р Кемилска е помогнала на много двойки с проблеми във взаимоотношенията. Спасила е много разпадащи се бракове. Подобрила е сексуалният живот на много австрийци и българи
Основните области за практическо приложение на сексологичната компетентност са:


Консултативно- терапевтичната практика
В тази област се търсят възможности за по-пълно разбиране на предизвикателствата в интимвните отношения и сексуалната изява, които позволяват бързо, ефективно и трайно преодоляване на възникващите затрудненията и по-добро използване на блокираните възможности за развитие
Образование в областта на човешките отношения и сексуалността
Усилията в тази насока са фокусирани върху разбиране на психосексуалното развитие в детската и юношеската възраст и създаване на оптимални възможности за развитие на социална и емоционална компетентност в сексуалните отношения, подготовката за семеен живот и родителство.
Професионална квалификация
Човешката сексуалност е обект на професионален интерес от страна на различни специалисти. Бурното развитие на сексогията създава предпоставки за постоянно подобряване на професионалната квалификация и опит както на лекари, психотерапевти и консултанти, така и на педагози, социални работници и други експерти. Това е причина професионалната ни активност да е насочена и в областта на университетското, следдипломното и специализиращото обучение.

Квалификации