Доц. д-р Стоян Ханджиев гастроентеролог и хепатолог

София
  • 541 показвания

Доц. д-р Стоян Ханджиев гастроентеролог и хепатолог

София
  • 541 показвания

Информация за Доц. д-р Стоян Ханджиев гастроентеролог и хепатолог

Доц. д-р Стоян Ханджиев работи в областта на клинична гастроентерология и хепатология и е лицензиран експерт по Конвенционална ехография, Доплерова ехография, Инвазивна ехография.
Д-р Ханджиев извършва гастроентерологически манипулации, провежда профилактични прегледи и назначава лечение.


Членства в научни дружества:


– Българско дружество по гастроентерология (БДГЕ)
– Българска асоциация по ултразвук в медицината (БАУМ)
– Европейска асоциация за изучаване на черния дроб (EASL)
– Европейска федерация по ултразвук в медицината и биологията (EFSUMB)


Клинични интереси:


– Клинична и онкологична гастроентерология и хепатология
– Интервенционални процедури под ехографски и рентгенов контрол за диагностика и терапия на стомашно-чревният тракт, черен дроб, перитонеално и ретроперитонеално пространство
– Автор на 67 публикации в български и чужди медицински списания


Доц. д-р Ханджиев извършва перкутанни процедури под ехографски контрол в условия на локална и обща венозна анестезия:


Биопсии на черен дроб


Контрастна ехография


Перкутанни холангиографии и трансхепатален билиарен дренаж


Дрениране на чернодробни и извънчернодробни абсцеси в корема


Локално лечение на първични и метастатични тумори на черния дроб


Специализации и квалификации:


– Хамбург, Германия- Университетска клиника Епендорф
– Копенхаген, Дания- Болница Херлев
– Арнем, Холандия- Болница Арнем
– Ерланген, Университетска клиника
– Сертифициран експерт по конвенционална, доплерова и интервенционална абдоминална ехография: перкутанни бипосии, радиофреквентна високочестотна термоаблация на чернодробни тумори, дренажни процедури на черен дроб, перитонеално и ретроперитронеално пространство под ехографски контрол, перкутанен трансхепатален билиарен дренаж под ехографски и рентгенов контрол; конвенционална горна и долна ендоскопия
– Сляпа чернодробна биопсия по метода на Менгини


 

Квалификации