Студио МилЕН психиатър и психотерапия град Русе

Русе
  • 410 показвания

Студио МилЕН психиатър и психотерапия град Русе

Русе
  • 410 показвания

Информация за Студио МилЕН психиатър и психотерапия град Русе

Студиото  носи името „МилЕН” от 2007 г. в памет на моя  учител по хипноза  и приятел – психологът Милен Николов.  ЕН – означава още Енергийна медицина.

 

Татяна Жекова – регистриран психолог № BG-RP-0220

 

СКЕНАР – терапевт

 

Магистър психолог, социален педагог, специалист по здравни грижи, СКЕНАР –  терапевт.

 

Образование:

 

психологическо –  магистър по психология /ВТУ/.

Сертифициран хипнотизатор и хипнотерапевт /Българска асоциация по хипноза, с председател Милен Николов/ и клиничен  хипнотерапевт /Българска асоциация по клинична комуникация и хипноза/.

 

Дипломиран психодрама асистент /ИПИГП „Бернхард Ахтерберг“/.

 

социално – бакалавър по Социална педагогика със специализация по психология/ ШУ/.

медицинско – бакалавър по Здравни грижи/ ИПЗК/;  СКЕНАР – терапевт І –во ниво,  октомври,  2006 г.; ІІ – ниво  март, 2009 г.

Допълнителни обучения и квалификации:

 

БАХ – ОСНОВЕН КУРС ПО ХИПНОЗА, Милен Николов, 2005г, София.

 

БАХ – Курс по  ХИПНОТЕРАПИЯ , Милен Николов, 2006г., София.

 

БАККХ – Курс по  МЕДИЦИНСКА ХИПНОЗА, д-р Румяна Пейновска /Британска асоциация за медицинска хипноза/, 2015 г, София.

 

Участие в професионална среща към БАХ,  с представяне на случай – «Хипнотерапия при страх от заразяване с венерически заболявания», октомври, 2006г.

 

«УМЕНИЯ ЗА ВОДЕНЕ НА ДИНАМИЧНО ИНТЕРВЮ», Георги Антонов, юли  – декември, 2009 г.

 

ГРУПА ЗА ЛИЧЕН ОПИТ към ИПИГП « Бернхард Ахтерберг»/200 часа/, Георги Антонов, 2008г.

 

ПСИХОДРАМА – АСИСТЕНТ към  ИПИГП « Бернард Ахтерберг», Георги Антонов, 2009 – 20013г.

 

КВАЛИФИКАЦИОННА ПРОГРАМА ПО СИТЕМНО – ИНТЕГРАТИВНА ПСИХОТЕРАПИЯ ЧРЕЗ ПСИХОДРАМА, доц. д-р Румен Бостанджиев, 2013 -2014 г.

 

ПИК – център, София, Програма ПЕРСОНАЛЕН РЕТИЙМИНГ, юни, 2003г.

 

ПИК – център,София, Център „РЕШЕНИЯ ” – Русе – ФОКУС КЪМ РЕШЕНИЯ: КОНСУЛТИРАНЕ И ТЕРАПИЯ, водещ Агнета Кастенберг, Стокхолм, октомври, 2004г.

 

Център за психологически изследвания и консултации – София – СТРАТЕГИИ ЗА СПРАВЯНЕ СЪС СТРЕС И УПРАВЛЕНИЕ НА ВРЕМЕТО, май 2004г.

 

ПИК – център София, Център „РЕШЕНИЯ” – Русе – ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ЗА ФОКУСИРАНАТА КЪМ РЕШЕНИЯ КРАТКА ТЕРАПИЯ, ноември,2005 г.

 

ПИК – център – София и Център „РЕШЕНИЯ” – Русе – ФОКУСИРАНА КЪМ РЕШЕНИЯ КРАТКА ТЕРАПИЯ – ПРАКТИЧЕСКИ ПРИЛОЖЕНИЯ, април, 2007г.

 

Център за консултиране и кратка терапия „РЕШЕНИЯ” – Русе – ПРОСТА ТЕРАПИЯ –СТЪПКА ОТВЪД ФОКУСИРАНАТА КЪМ РЕШЕНИЯ КРАТКА ТЕРАПИЯ , октомври, 2010г.

 

Участие в НЕОРАЙХИАНСКИ теоретичен  семинар с водещ Весела Вътева, октомври, 2006г.

 

Обучение в правоспособност за използване на «Методика за изследване на професионален  стрес», 2006г., Българска Академия на Науките.

 

Участие в „Национална  конференция по приложна психология“ с научен доклад, май , 2007 г, Варна.

 

Публикация  в сборник с научни доклади  « Приложна психология и практика» – « Значимост на някои от факторите обуславящи професионален стрес в социалната сфера, при здравни и социални работници», 2007г.

 

Участие в ІІІ- ти , ІV-ти, V- ти Национален конгрес по психология,

 

Участие като гост – експерт в телевизионни и радиопредавания на БНТ-2 и Радио Шумен. «Пазаруването- мания или терапия» , “ Стресът на работното място“, «Анорексията» и др.

 

Обучител в мотивационно обучение към оперативна програма “ Развитие на човешките ресурси“ , септември,  2013г.

 

Обучение по СКЕНАР – терапия – ОСНОВЕН  КУРС  и І-во НИВО, октомври 2006г,  д-р Мариета Желева.

 

Обучение по СКЕНАР – терапия – ІІ –ро НИВО към СКЕНАР АСОЦИАЦИЯ – БЪЛГАРИЯ,  д-р Йосиф Семикатов/ Русия/, март 2009г.

 

Обучение по СКЕНАР – терапия –  „ЦИФРОВИ МЕТОДИ  – същност, алгоритми и оптимизация на избора. Управление на ответните реакции на организма“, д-р Йосиф Семикатов, 2012 г., Бургас.

 

Участие в „НАЦИОНАЛНА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА СКЕНАР КОНФЕРЕНЦИЯ“ с научен доклад : „Значимост на проблема психосоматична болест. Два метода – един подход“, март, 2015г.

 

Участие в “ ОБЩОЕВРОПЕЙСКА СКЕНАР КОНФЕРЕНЦИЯ“, 18-21 юни, 2015 г., Виена  /Австрия/.