Д-р Златка Ямболиева Офтомолог София

София
 • 442 показвания

Д-р Златка Ямболиева Офтомолог София

София
 • 442 показвания

Информация за Д-р Златка Ямболиева Офтомолог София

Образование и обучение:
 • 1993-1999 г. - Магистър - лекар по медицина, МУ София

 • 2002-2006 г. - Специализация по очни болести, УМБАЛ „Александровска”, гр. София

 • 2006 г. - Придобита специалност по офталмология


Заемани длъжности:
 • 2000-2002 г. - Общопрактикуващ лекар в гр. Пловдив

 • 2002-2006 г. - Специализант в Клиника по очни болести УМБАЛ "Александровска", гр. София,

 • 2006-2014 г. - Лекар-офталмолог в Клиника по очни болести УМБАЛ "Св.Георги" ЕАД, гр. Пловдив

 • 2011-2014 г. - Лекар-офталмолог в МЦ I, гр. Пловдив

 • от 2014 г. - Лекар-офталмолог в СОБАЛ "Пентаграм" гр. София и МЦ "Пентаграм – 2012", гр. София


Членства:
 • Български лекарски съюз (БЛС)

 • Българско дружество по офталмология (БДО)

 • Съюз на очните лекари в България (СОЛБ)

 • Национална глаукомна асоциация (НГА)

 • Европейско общество по катарактна и рефрактивна хирургия (ESCRS)


Курсове, специализации, сертификати:
 • 2003 - Факоемулсификация, МУ София

 • 2005 - Ехорафия в офталмологията, МУ София

 • 2005 - Периметрия, МУ София

 • 2005 - Лазери в офталмологията, МУ София

 • 2005 - Флуоресцеинова ангиография, МУ София

 • 2005 - Съвременни подходи в терапията на глаукомата, София

 • 2009 - Глаукомна академия – Диагнозата на фокус, Пловдив

 • 2011 - Basic Phacoemulsification Course, Виена

 • 2011 - Verisyse Phakic IOL Course, Виена

 • 2011 - 3rd LECOP Intraocular Inflammatory Disorders Course, Прага
Квалификации