Д-р Надя Спасова Котева Вътрешни болести и Белодробни болести

София
  • 335 показвания

Д-р Надя Спасова Котева Вътрешни болести и Белодробни болести

София
  • 335 показвания

Информация за Д-р Надя Спасова Котева Вътрешни болести и Белодробни болести

Д-р Спасова е завършила медицина през 1998 год.


Има две придобити специалности :


Вътрешни болести 2012 год.


Пневмология и фтизиатрия 2015 год .


2017 год. защитава магистърска степен в УНСС гр. София – Здравен менинджмънт.


 От 2002 год.  до момента  работи в Специализирана болница за лечение на пневмо фтизиатрични заболявания- гр. София , от началото като лекар ординатор във Фтизиатрично отделение , а от 2016 год. като завеждащ Пневмо - фтизиатрично отделение. От 2016 год. е областен координатор за превенция , контрол и лечение на туберкулоза – София област.


Д-р Спасова има умения в конвенционалните методи в пулмологията - функционално изследване на дишането , извършване и интерпретация на кръвно-газов анализ, торакална и абдоминална ехография,  плеврални пункции, диагностика и лечение на белодробна туберкулоза, титриране на съня при ОСА/обструктивна сънна апнея/.


Клиничните й интереси са в областта на дихателните нарушения по време на сън и неинвазивна вентилация, диагностика и лечение на обструктивна белодробна патология и белодробна туберкулоза. Ултразвукова диагностика на болести на плеврата.


Проявява повишен интерес към дифузните паренхимни белодробни заболявания


Участия в многобройни семинари и конгреси в България и в чужбина.


Работи със здравна каса - Извънболнична специализирана помощ


СБАЛПФЗ бул. Сливница 309 , гр. София


МЦ Хера ул. Клисура 20, гр. София


 

ДКЦ Неоклиник  бул. Петко Ю. Тодоров 20 ,гр.София


 

 

Сентенция


Не е от значение колко неща правим, а колко любов влагаме, когато ги правим.


Не е от значение колко даваме, а колко любов влагаме, когато даваме.