Булнорм ЕООД - служба по трудова медицина град Пловдив

  • 195 показвания

Булнорм ЕООД - служба по трудова медицина град Пловдив

  • 195 показвания

Информация за Булнорм ЕООД - служба по трудова медицина град Пловдив

Булнорм ЕООД е служба по трудова медицина, със седалище в град Пловдив. Службата предлага годишно обслужване на работещите съгласно изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд.


В екипа си службата е събрала висококвалифицирани специалисти, които ще облекчат дейността на работодателите при осъществяване на фирмената политика по осигуряване и подобряване условията на труд на работещите и спазване на българското законодателство. За да осъществи дейността си, служба по трудова медицина Булнорм ЕООД, ползва услугите на външни лаборатории и медицински центрове, както и на различни специалисти.Служба по трудова медицина Булнорм ЕООД извършва:  • Съдействие при осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд;

  • Провеждане на здравен мониторинг;

  • Извършване на обучения;

  • Трудово правни консултации;

  • Изготвяне на НАССР система за постигане на безопасност на храните.


Ако търсите професионалисти в тази област, които ще ви обърнат персонално внимание, обърнете се към Служба по трудова медицина Булнорм ЕООД. Свържете се с тях на посочените координати.

Квалификации