Служба по трудова медицина - ЕВРО КОНСУЛТ ООД

Шумен
  • 262 показвания

Служба по трудова медицина - ЕВРО КОНСУЛТ ООД

Шумен
  • 262 показвания

Информация за Служба по трудова медицина - ЕВРО КОНСУЛТ ООД

Службата по трудова медицина ЕВРО КОНСУЛТ ООД е създадена през 2007 година. Развива дейността си основно на територията на Шуменска, Разградска и Търговишка области. Към фирмата има акредитиран орган за контрол от вида "С" за контрол на факторите на работната среда и по електробезопасност.

Услуги:

  • Консултации по трудово-правни въпроси

  • Оценка на риска

  • Изготвяне на длъжностни характеристики

  • Инструкции за безопасна работа с работно оборудване и др.

Квалификации