Нова Надежда - Кавлаков ЕООД - Служба по трудова медицина гр. Пловдив

Пловдив
  • 365 показвания

Нова Надежда - Кавлаков ЕООД - Служба по трудова медицина гр. Пловдив

Пловдив
  • 365 показвания

Информация за Нова Надежда - Кавлаков ЕООД - Служба по трудова медицина гр. Пловдив

НОВА НАДЕЖДА – К" ЕООД е частно българско дружество. Основано е през месец април 2007 година и от този момент непрекъснато се развива и разраства. Основна дейност на фирмата е консултантска дейност (обслужване) на външни организации по трудова медицина съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд. 

Към фирмата е регистрирана Служба по трудова медицина както следва:
  • Регистрация на МЗ № 826 / 10.05.2007 г.

  • Пререгистрация на МЗ № 264-1/19.05.2008 г.

  • Администратор на лични данни – Удостоверение №0054468 / 27.07.2009 г.

  • Пререгистрация на МЗ №264-2/31.01.2011г.


Трудовата медицина е медицинска специалност, занимаваща се с оценка на здравето на работещите, връзката му с условията на труд и работните процеси, подпомагане на управлението на здравето, уменията и работоспособността на цялото работещо население и управлението на индивидуални случаи в аспект на работоспособност и производителност. Тя се занимава с първична, с вторична и третична профилактика на увреденото здраве, с потенциално въздействие върху здравето на цялото население. Трудовата медицина е една от основните дисциплини на професионалното здраве.
Основните цели на трудовата медицина са:

  • Поддържане и промоция на здравето и работоспособността на работниците;

  • Подобряване на работната среда и работата, за да допринасят повече за безопасността и здравето на работещите;

  • Организация на работата и култура на труда в насока, подпомагаща здравето и безопасността при работа.


Новата концепция, свързана с по-широкото понятие на професионалното здраве, насочва не само към предотвратяване на професионални заболявания и травматизъм, но и към цялостна защита и промоция на здравето и работоспособността на всички работещи.
Тези комплексни цели се осъществяват в сътрудничество с множество медицински и немедицински специалисти, от които главна роля играе специалистът по трудова медицина.

Квалификации