Опазване на общественото здраве служба по трудова медицина ЕООД

Самоков
  • 294 показвания

Опазване на общественото здраве служба по трудова медицина ЕООД

Самоков
  • 294 показвания

Информация за Опазване на общественото здраве служба по трудова медицина ЕООД

Опазване на общественото здраве – служба по трудова медицина ЕООД се намира в град Самоков и предлага следните дейности в областта на общественото здравеопазване:
  • Служба по трудова медицина;

  • Служба по безопасност и здраве при работа;

  • Орган за контрол от вида с – акредитиран от ИА БСА;

  • Център за обучение;

  • Сервиз, продажба на  пожарогасители и противопожарно обследване.


Безопасни условия на труд


Дружеството е специализирано в сферата на безопасните условия на труд, като за целта си сътрудничи с работодатели и фирми. Провежда прегледи, контрол и обучения, чиято цел е създаването на добри работни места, повишаване на здравето на работници и служители и осигуряване на пълната безопасност по време на работния процес.


Опазване на общественото здраве – служба по трудова медицина ЕООД ес минимален състав, състоящ се от следните професионалисти: д-р Георги Александров Иванов, инж. Павлинка Ангелова Джарова, Пенка Стефанова Тодорова.


Тук работят и следните специалисти:
  • Лекари по: трудова медицина, вътрешни болести, неврология, офталмология, гинекология;

  • Медицински лаборант;

  • Инженери с висше техническо и електротехническо образование.

Квалификации