Санико Трейд - служба по трудова медицина град София

в София
  • 387 показвания

Санико Трейд - служба по трудова медицина град София

в София
  • 387 показвания

Информация за Санико Трейд - служба по трудова медицина град София

Санико Трейд развива своята дейност на територията на град София. Служба по трудова медицина Санико Трейд разполага с висококвалифицирани специалисти за оценка на риска, безопасността на труда, професионалните заболявания и опасните химични вещества и смеси.ДЕЙНОСТИ:


- Оценка на риска;


- Безопасността на труда;


- Професионалните заболявания;


- Опасните химични вещества и смеси;

Квалификации